Over Agathos hulpverlening en Lelie zorggroep

Agathos biedt intensieve ambulante hulpverlening aan kinderen, jongeren en volwassenen. Wij werken met deskundige hulpverleners die zich dagelijks inzetten voor het vergroten van de zelfredzaamheid van onze cliënten. Hierbij betrekken zij zoveel als mogelijk het sociale netwerk en werken ze samen met andere betrokken partijen.

Agathos hulpverlening

Lelie zorggroep geeft kleur en ruimte aan christelijke zorg in Nederland. Met onze divisies Agathos, Curadomi en Lelie zorggroep wonen zorg en welzijn bieden wij zorg en hulpverlening die past bij onze cliënten én medewerkers. Dit doen we vanuit de kerndaden: liefdevol, verbindend, daadkrachtig en dichtbij.

Lelie zorggroep

Advies nodig?

Neem dan contact op met één van onze adviseurs.