Verhuurders

Voor veel kwetsbare jongeren, die begeleiding nodig hebben, is het op zichzelf gaan wonen vaak een te grote stap. Deze jongeren hebben vaak een te beperkt netwerk om op terug te vallen. Huur en Buur helpt bij deze stap naar zelfstandigheid en zoekt naar een match tussen jongeren en verhuurders. 

Als verhuurder biedt u woonruimte en praktische ondersteuning aan de jongere(n). Voor hen is deze stabiele woonsituatie van groot belang, zodat de jongeren hun praktische en sociale vaardigheden kunnen ontwikkelen. Daarmee werken ze toe naar zelfstandigheid in de maatschappij (en kunnen ze zich goed/beter inzetten op het werk of de studie).

Huur en Buur biedt ondersteuning bij het verhuren van woonruimte aan kwetsbare jongeren en geeft hen een ideale opstap naar zelfstandig wonen.

  • Wilt u graag iets betekenen voor kwetsbare jongeren?
  • Heeft u woonruimte, zoals een leegstaande kamer in huis of een huurwoning, beschikbaar voor een jongere?
  • En helpt u de jongere graag bij een praktische vraag? 

Dan is Huur en Buur mogelijk iets voor u! 

Hoe werkt het?

Het uitgangspunt is dat de jongere zelf de kamer of woning bij u huurt. De coördinator van Huur en Buur gaat samen met de woningzoekende jongere en u als verhuurder in gesprek en zoekt naar een match.

De coördinator kan helpen bij praktische zaken, zoals het opstellen van een huurcontract en huisregels. Samen met de wooncoördinator en de jongere beslist u de mate van betrokkenheid, zoals samen eten of het doen van andere activiteiten. Een prachtige manier voor de jongere om zelfstandig te wonen en tegelijkertijd praktische steun te ontvangen op de achtergrond van u als verhuurder(s) en/of het gezin. En voor u een prachtige manier om iets te betekenen voor kwetsbare jongeren.

Professionele begeleiding

Een ambulant begeleider van Agathos hulpverlening of een andere zorgaanbieder begeleidt de jongere en is ook zijn/haar aanspreekpunt. U als verhuurder kunt met vragen terecht bij de wooncoördinator van Huur en Buur.  

Voorwaarden:

  • U heeft een kamer/woning beschikbaar
  • U wilt graag een kwetsbare jongere ondersteunen door woonruimte te bieden
  • Huur en Buur vraagt van u een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)
  • U biedt graag, waar nodig, de jongere praktische ondersteuning

Ervaringen verhuurders

Verhuurders Eefje en Arthur deelden tijdens een webinar in 2023 hun ervaringen bij en motivatie voor het verhuren van woonruimte aan (kwetsbare) jongeren. 

Contact

Heeft u interesse of heeft u vragen over de mogelijkheden, voorwaarden of andere zaken rondom het verhuren via Huur en Buur?

Neem vrijblijvend contact met ons.

 

Direct aanmelden

Advies nodig?

Neem dan contact op met één van onze adviseurs.